Project Description

Medins Ventilation AB er et selskap i byggebransjen i Falköping. Selskapets virksomhetsområde er Falköping kommune og omkringliggende kommuner, og har prosjektering, installasjon og vedlikehold av luftbehandlingsanlegg som hovedaktivitetsområder. Selskapet ble etablert i 1980 og består i dag av 21 ansatte.