Project Description

Mer el har i dag 18 ansatte og vi kan tilby deg en totalløsning innen strøm, tele, data og alarmer. Selskapet ble startet i Kristinehamn i 1997 og i 2004 ble det åpnet kontor i Hällefors. Mer el ab har vært drevet siden 2013 av Anders Lindén, Andreas Törnkvist og Patrik Ekhagen, som alle kommer fra ulike deler av installasjonsbransjen, noe som gir en god bredde og stor kunnskap.