Project Description

Rörmontering Kristianstad AB er et aksjeselskap som selger rørinstallasjoner og rørleggertjenester, eier og forvalter eiendommer, driver verdipapirhandel og relatert virksomhet.